Δημοσιοι Ασφαλιστικοι Φορεις

Σε μία εποχή που ακόμα και το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, η υγεία, εναπόκειται και σε παραμέτρους όπως το κόστος νοσηλείας, η Doctors’ Hospital έχει προχωρήσει σε σύμβαση με όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες που στηρίζονται στις ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες και στις τεχνολογίες αιχμής.

  • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος προήλθε από την συνένωση των κλάδων υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών ταμείων: 
    ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ε.Τ.Α.Α., ΤΑΥΤΕΚΩ

  • ΕΥΔΑΠ

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ