ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Γρήγορη Αναζήτηση

Οι ώρες του επισκεπτηρίου είναι από 10:00 έως 13:00 και 17:00 έως 21:00. Μετά τις 21:00 επιτρέπεται η παραμονή-διανυκτέρευση ενός συνοδού, κατόπιν ειδικής άδειας από την Προϊσταμένη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Παιδιά κάτω των 12 ετών απαγορεύεται να βρίσκονται στους ορόφους νοσηλείας.

Απαγορεύεται το κάπνισμα στην Κλινική.

Οι επισκέπτες παρακαλούνται:
α) Κατά την διάρκεια των Ιατρικών-Νοσηλευτικών επισκέψεων να εξέρχονται από τα δωμάτια.
β) Να επιδεικνύουν σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, τόσο στους θαλάμους όσο και στους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς).