ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γρήγορη Αναζήτηση

Η εισαγωγή ενός ασθενή στην κλινική προγραμματίζεται είτε από τον θεράποντα ιατρό, είτε από τον ίδιο, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της κλινικής στο τηλέφωνο 210-8807000, δηλώνοντας το όνομά του, το όνομα του θεράποντος ιατρού, το τηλέφωνό του και το είδος του δωματίου που επιθυμεί, το οποίο θα οριστικοποιηθεί την ημέρα και ώρα εισαγωγής, αναλόγως της διαθεσιμότητας (πληρότητας) της κλινικής. Η εισαγωγή του ασθενή σε μονόκλινο δωμάτιο προγραμματίζεται πριν την άφιξή του.

Κατά την άφιξή του οι ασθενείς εξυπηρετούνται στην υποδοχή-reception της κλινικής και είναι απαραίτητο να προσκομίσουν:
› Αστυνομική Ταυτότητα
› ΑΦΜ
› Εισιτήριο Ασφαλιστικού Φορέα (αν η εισαγωγή γίνεται με Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα)
› Κάρτα νοσηλείας (σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικής ασφάλειας).

Μόνο κατά την εισαγωγή του ο ασθενής μπορεί να δηλώσει χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και όχι εκ των υστέρων. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής, ο ασθενής ενημερώνεται για τις διαδικασίες που ακολουθούν (προεγχειρητικός έλεγχος, διαγνωστικές εξετάσεις κ.ά). Η μετάβαση των ασθενών δύναται να γίνει με ασθενοφόρο της κλινικής, επικοινωνώντας στο τηλεφωνικό κέντρο: 210-8807000 (δέκα γραμμές) ή στο τηλέφωνο του ασθενοφόρου υπηρεσίας : 6982120014 (έκτακτα περιστατικά)

Διευκρινίσεις:
Η κλινική δεν φέρει ευθύνη για πολύτιμα αντικείμενα των ασθενών κατά διάρκεια της διαμονή τους.
Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες σχετικά με την λήψη φαρμάκων και την διατροφή.

Για την έξοδό του από την κλινική, ο ασθενής πρέπει να παραλάβει το εξιτήριό του, να έχει συνταγογραφηθεί τυχόν φαρμακευτική αγωγή στο ατομικό βιβλιάριο, να λάβει σχετικές οδηγίες και να καταβάλει την σχετική δαπάνη στο λογιστήριο ασθενών.

Αντίγραφο του ιατρικού φακέλου μπορεί να παραλάβει ο ασθενής σε διάστημα 3-5 ημερών, υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα στην υποδοχή-reception της κλινικής από την επόμενη του εξιτηρίου ημέρα.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, τόσο το αίτημα, όσο και η παραλαβή του αντιγράφου εκτός του ιδίου δύναται να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η εξόφληση γίνεται με τους κάτωθι τρόπους :
› Μετρητά
› Πιστωτικές κάρτες (Visa, MasterCard).
› Επιταγές με λήξη την ημερομηνία του εξιτηρίου.
Δεν γίνονται δεκτές οι δίγραμμες επιταγές και η κάρτα Diners.