Τι είναι η Ψυχιατρική;

By: | Tags: | Comments: 0 | July 27th, 2016

Επειδή το μυαλό μας (ή αλλιώς, ο νους μας) δημιουργεί την ανθρώπινη φύση μας καθώς και την αίσθηση του εαυτού μας, η ειδικότητα της ψυχιατρικής ενδιαφέρεται για παθήσεις που επηρεάζουν τον πυρήνα της ύπαρξής μας.

Αυτό που συνδέει μεταξύ τους όλες τις ψυχικές ασθένειες είναι το ότι όλες τους εκφράζονται με συμπτώματα και σημεία τα οποία αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες του μυαλού μας – με άλλα λόγια,τη μνήμη μας, τη διάθεση και το συναίσθημά μας, τους φόβους και το άγχος μας, την αισθητηριακή αντίληψη του γύρω κόσμου, την προσοχή και τη συγκέντρωσή μας, τον έλεγχο των παρορμήσεων και τη συμπεριφορά μας, την ηδονή, τις διατροφικές μας ανάγκες, τη βούληση, τις εκτελεστικές λειτουργίες και αποφάσεις μας, την αναπαραστατική μας ικανότητα για τα πράγματα, τη γλώσσα μας, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μας, την επίγνωση, την ικανότητα για ενδοσκόπηση, καθώς και ένα πλήθος άλλων ψυχικών δραστηριοτήτων. Η ψυχιατρική επιστήμη εξερευνά τους μηχανισμούς αυτών των δραστηριοτήτων της ανθρώπινης ψυχής και τον τρόπο που η αποδιοργάνωσή τους οδηγεί στην εκδήλωση ψυχικών νόσων στο άτομο.

Όταν η αποδιοργάνωση εμφανίζεται με συγκεκριμένες συμπεριφορές και συμπτώματα μέσα στα πολύπλοκα αυτά συστήματα του νου, προκύπτουν ψυχιατρικές διαταραχές, όπως είναι η άνοια, ησχιζοφρένεια, η μανιοκατάθλιψη, άλλες συναισθηματικές καθώς και αγχώδεις διαταραχές (π.χ.,κατάθλιψη, κρίσεις πανικού)  ή ψυχικές παθήσεις του τύπου της  εξαρτήσης από το αλκοόλ και άλλες ψυχοτρόπες ουσίες (ναρκωτικά).

Η Ψυχιατρική θεωρείται ως μια από τις πιο παλιές ιατρικές ειδικότητες, αλλά ταυτόχρονα και η πιοσυναρπαστική ιατρική ειδικότητα. Ορίζεται από την περιοχή της δικαιοδοσίας της: δηλαδή, τον ανθρώπινονου (ή αλλιώς, το μυαλό του ανθρώπου).  Είμαστε τυχεροί που έχουμε επιλέξει να διερευνήσουμε μία τέτοια  περιοχή ενδιαφερόντων και να υποστηρίξουμε με όποιο μέσο διαθέτουμε τους συνανθρώπους μας που ψυχικά δυσκολεύονται, προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους και να ζήσουν τη ζωή τους.

Οι πρόσφατες πρόοδοι στις νευροεπιστήμες οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διάγνωση και θεραπεία πολλών από τις ψυχικές ασθένειες. Για παράδειγμα, τα σύγχρονα ταξινομικά και διαγνωστικά συστήματα των ψυχικών παθήσεων DSM και ICD, οι απεικονιστικές μέθοδοι του εγκεφάλουκαθώς και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων βοηθούν σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση.

ns]

Leave a Reply