Ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος με 2 ημέρες νοσηλεία και ταχεία αποκατάσταση

By: | Tags: | Comments: 0 | August 30th, 2016

Τώρα και στην Ελλάδα εφαρμόζεται η Αμερικάνικου τύπου μεθοδολογία διαχείρισης των ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος. Στις Η.Π.Α. η νέα αυτή μεθοδολογία ονομάζεται Fast Track Management, υποδηλώνοντας τη γρήγορη διαχείριση των ασθενών όσον αφορά τόσο στο χρόνο νοσηλείας, όσο και στο χρόνο αποκατάστασης.

Οι ολικές αρθροπλαστικές εφαρμόζονται στις αρθρώσεις του ισχίου και του γόνατος στις οποίες για κάποιο λόγο έχει προκληθεί καταστροφή και απώλεια του χόνδρου (Οστεοαρθρίτιδα, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Ψωριασική Αρθρίτιδα, Μετατραυμαρική Αρθρίτιδα κλπ). Στην ολική αρθροπλαστική ισχίου εφαρμόζεται η Αμερικάνικη εκδοχή της Πρόσθιας Προσπέλασης, η οποία είναι ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ και δεν απαιτεί τη διατομή μυών και τενόντων. Η προσπέλαση σε συνδυασμό με τη χρήση περιαρθρικών εγχύσεων και μετεγχειρητικής αναλγησίας έχουν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πόνου και την ανάγκη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 1 έως 2 μόνο ημέρες περίπου μετά το χειρουργείο. Ο ασθενής βαδίζει λίγες ώρες μετά το τέλος της επέμβασης. Στη συνέχεια, η αποκατάσταση είναι ταχύτατη και ο ασθενής χρησιμοποιεί βοηθήματα για περίπου 7έως 10 ημέρες μόνο.

Όσον αφορά στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος, αυτή είναι ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ για τον κάθε ασθενή. Ο ασθενής υποβάλλεται προ χειρουργείου σε μία αξονική τομογραφία, κατά την οποία λαμβάνονται τομές από το πάσχων γόνατος και το σύστοιχο ισχίο και ποδοκνημνική. Στη συνέχεια οι εικόνες στέλνονται στις Η.Π.Α. και ο μηχανικός της εταιρείας αφού μετρήσει τους απαραίτητους άξονες και γωνίες συνεργάζεται με το χειρουργό ώστε να αποφασιστεί η τελική θέση της πρόθεσης για το γόνατο του συγκεκριμένου ασθενή. 3 περίπου εβδομάδες μετά από την αξονική, αποστέλλονται από την εταιρεία αποστειρωμένα τα ανατομικά προπλάσματα του γόνατος του ασθενή, όπως αυτά έχουν αναπαραχθεί μέσω τρισδιάστατης ανακατασκευής. Αυτή η τεχνική, σε συνδυασμό με την προσπέλαση κατά την οποία δεν τραυματίζεται ο εκτατικός μηχανισμός, την πραγματοποίηση περιαρθρικών εγχύσεων και μετεγχειρητικής αναλγησίας, έχουν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πόνου και άμεσα την άριστη κινητικότητα της άρθρωσης. Ο ασθενής βαδίζει την ημέρα του χειρουργείου, απαιτούνται περίπου 2 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο, ενώ η χρήση βοηθημάτων χρειάζεται για μόνο 7 έως 10 ημέρες.

Γράφει ο Δημήτρης Λύρας, MD, DVM, Msc, PhD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Εξειδικευθείς στις Ελάχιστης Επεμβατικότητας Αρθροπλαστικές Ισχίου και Γόνατος στις Η.Π.Α., www.dimitrislyras.com

Leave a Reply