Το ειδικευμένο αρρυθμιολογικό Ιατρείο του Doctors’ Hospital, στην Αθήνα, είναι ένα καρδιολογικό Ιατρείο με ειδικό Καρδιολόγο – Αρρυθμιολόγο που αναλαμβάνει ασθενείς με αρρυθμίες και εφαρμόζει ή προτείνει την κατάλληλη θεραπεία. Επίσης, με κλινικές και εργαστηριακές μεθόδους αποκαλύπτει αρρυθμιογόνες καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκοπή ή αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Είναι εξειδικευμένο στον καρδιολογικό προ-αθλητικό έλεγχο και στην αποκάλυψη επικίνδυνων ασυμπτωματικών αρρυθμιών.

Στο ειδικό Βηματοδοτικό Κέντρο του Doctors’ Hospital λειτουργεί ιατρείο αρρυθμιών και ελέγχου βηματοδοτών (Ιατρείο Αρρυθμιών και Ελέγχου Βηματοδοτών) στο οποίο πραγματοποιούνται:

  • Αναίμακτος έλεγχος
  • Διάγνωση και θεραπεία αρρυθμιών
  • Έλεγχος λειτουργίας και προγραμματισμού βηματοδοτών με τους κατάλληλους προγραμματιστές

Την ευθύνη του Ιατρείου Αρρυθμιών έχει ειδικός Καρδιολόγος – Αρρυθμιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος – Βηματοδοτιστής με εξειδίκευση στο Montpellier της Γαλλίας, μακροχρόνια εμπειρία στην εμφύτευση βηματοδοτών και στην αντιμετώπιση αρρυθμιών. Ένας επιστήμονας διεθνούς κύρους που πραγματοποίησε το πρώτο ablation στην Ελλάδα και έχει οργανώσει 10 Αρρυθμιολογικά Σεμινάρια και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, ως Πρόεδρος, ομιλητής ή σχολιαστής.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ακολουθήστε μας

Η Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

TWENTYONE PRODUCTION